noki

每首暢銷歌曲背後的背後,都有一位重要的推手。造星計畫很開心能夠邀請到這位重要的幕後推手,來擔任造星最棒師資。

他愛創作音樂,是用全生命的熱誠去付出,他選擇了創作音樂,選擇了一條艱辛又無止盡的路…

樂齡:10年

經歷:

第七屆熱門音樂大賞優勝
林曉培      吉他手何欣穗      吉他手
陳曉東      演唱會吉他手
女生向前走  演唱會吉他手
王心凌      演唱會吉他手
吳宗憲      巡迴演唱會吉他手
黃乙玲      巡迴演唱會吉他手
Hi  tention團長&吉他手 
Red Sky   團長&吉他手
Exit         吉他手           
Papper    團長&吉他手
Ladder    團長&吉他手
董事長樂團  吉他手樂介燒Rap
NO KEY Band  團長  制曲  吉他手
2008年  信 我就是我專輯  作曲  編曲(Run 2005/手擁)  單曲製作人

    全站熱搜

    blingstar 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()